Monday, 03/10/2022 - 08:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU PHONG

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN NGỮ VĂN 7 CÔ LINH TUẦN 23

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÀI: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

 

I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ:

* Ví dụ : (Sgk tr/39).

Các thành phần trạng ngữ:

-Dưới bóng tre xanh (chỉ nơi chốn ), đã từ lâu đời ( chỉ thời gian ), đời đời kiếp kiếp ( chỉ thời gian ).

-Đã mấy nghìn năm, từ nghìn đời nay ( chỉ thời gian ).

=>Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu.

* Ghi nhớ 1: (Sgk tr/29).

II/ CÔNG DỤNG CỦA TRẠNG NGỮ:

* Ví dụ: : Các thành phần trạng ngữ:

- Thường thường vào khoảng đó -> trạng ngữ chỉ thời gian.

- Sáng dậy -> trạng ngữ chỉ thời gian.

- Trên giàn hoa lí -> trạng ngữ chỉ nơi chốn.

- Chỉ độ tám chín giờ sáng -> trạng ngữ chỉ thời gian.

- Về mùa đông -> trạng ngữ chỉ thời gian.

=> Các thành phần trạng ngữ trong những câu trên không thể lược bỏ vì nó bổ sung cho câu về thời gian, địa điểm giúp cho nội dung miêu tả của câu được chính xác và cụ thể hơn. Đồng thời nó còn tạo sự liên kết câu.

                                    * Ghi nhớ 2: (Sgk tr46)

III/ TÁCH TRẠNG NGỮ THÀNH CÂU RIÊNG:

* Ví dụ : Người VN ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.

=> Câu in đậm là một bộ phận trạng ngữ được tách rời. Nó có tác dụng nhấn mạnh ý.

* Ghi nhớ 3 : (Sgk tr47)

IV/ LUYỆN TẬP:

Bài tập 1: Xác định các thành phần trạng ngữ và chỉ ra nội dung được bổ sung nhờ các trạng ngữ đó.

a. -Như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh thiết =>trạng ngữ chỉ cách thức.

    -Khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi => trạng ngữ chỉ thời gian.

    -Trong cái vỏ xanh kia => chỉ nơi chốn.

    -Dưới ánh nắng => chỉ nơi chốn.

b. “Với khả năng thích ứng … trên đây” => trạng ngữ chỉ cách thức.

Bài tập 2: Các thành phần trạng ngữ được tách thành câu riêng.

a. Năm 72. ->Nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật trong câu đứng trước.

b.Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn. ->làm nổi bật thông tin nòng cốt câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        BÀI: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH

CÂU BỊ ĐỘNG

 

I/ CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG                

 

* Ví dụ : -Mọi ngườyêu mến em.

                   CN              VN

           =>Đó là câu chủ động.

 

            -Em  được mọi người yêu mến.

              CN                   VN

            =>Câu bị động ( có từ: được hoặc bị )

                                    * Ghi nhớ: (Sgk tr/57)

 

II/ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG:   

* Ví dụ :  Em được mọi người yêu mến. ( câu bị động)

 => Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( và ngược lại chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động ) ở mỗi đoạn văn nhằm liên kết các câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất.

III/ / CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ  ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

*/ Ví dụ 1 : So sánh 2 câu sau:

  1. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm “hóa vàng”.
  2. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”.

             -Giống nhau: Cả hai câu đều miêu tả cùng một sự việc và hai câu đều là câu bị động.

             -Khác nhau: Câu a có dùng từ được, câu b không dùng từ được.

* Ví dụ 2: Bà đã dọn cơm.

             =>Câu chủ động.

             -Cơm đã được bà dọn.

             -Cơm đã dọn.

              =>Câu bị động.

* Ghi nhớ (Sgk tr/64).

IV/ LUYỆN TẬP:

Bài tập 1: Tìm câu bị động

-Đoạn 1: Có 2 câu bị động.

+Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.

+Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

-Đoạn 2: Có 1 câu bị động.

Tác giả “mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=>Sử dụng câu bị động nhằm tránh lặp lại kiểu câu đã dùng trước đó đồng thời tạo liên kết tốt hơn giữa các câu trong đoạn văn.

Bài tập 2: Chuyển mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động tương ứng một câu sử dụng từ được một câu sử dụng từ bị.

a. Thầy giáo phê bình em.

  => Em bị thầy giáo phê bình.

  => Em được thầy giáo phê bình.

b. Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi.

  => Ngôi nhà ấy đã bị người ta phá đi

  => Ngôi nhà ấy đã được người ta phá đi.

c. Trào lưu đô thị hóa đã bị thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn.

  => Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã b trào lưu đô thị hóa thu hẹp

=> Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã được trào lưu đô thị hóa thu hẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi nhớ (Sgk tr/58).

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 618
Tháng 10 : 652
Năm 2022 : 5.757