Hội thao hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2020 - 2021 nhằm nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao của các em học sinh và tạo ý thức cho các em có một ý chí trong việc ...